Contributie

Nieuwe contributieregeling per 1 oktober 2018

 

Beste mediterende,

Op 1 oktober 2018 is het zover. Dan verandert het contributiesysteem van de Stichting Vipassana Meditatie Rotterdam (SVMR). Dit bestuursbesluit is goedgekeurd door de deelnemersvergadering van 14 februari jl.

Oproep
Kom je regelmatig op woensdagavond mediteren? Of is dat niet het geval, maar vind je het belangrijk ons vipassana-aanbod (inclusief de weekendactiviteiten) mee in stand te houden? Teken dan in op ons nieuwe contributiesysteem. Om dit ook haalbaar te maken voor mensen die het niet zo breed hebben, hebben wij de kwartaalcontributie verlaagd. Tegelijkertijd is de manier van betalen vereenvoudigd. Die lagere contributie is natuurlijk alleen vol te houden, als voldoende mensen meedoen. Daarom zal het bestuur het nieuwe systeem na een jaar evalueren.

Het huidige contributiesysteem
Tot 1 oktober 2018 kun je op twee manieren bijdragen in de kosten van de sangha:

 • per kwartaal, door overmaking van € 50 voor de maanden juli t/m september;
 • per bezochte woensdagavond, door contante betaling van € 6.

De kosten van de weekendactiviteiten staan hier – tot op zekere hoogte – los van. Die worden omgeslagen over degenen die daaraan deelnemen. Maar het zal duidelijk zijn dat die activiteiten alleen kunnen bestaan bij de gratie van een sangha die het hele jaar door levend wordt gehouden.

Waarom veranderen?

 • Het open en laagdrempelige karakter van de sangha versterken door verlaging van de kwartaalcontributie.
 • Bevorderen dat iedereen in gelijke mate en op regelmatige basis bijdraagt in de kosten.
 • Hierdoor de binding met de sangha versterken.
 • Administratieve vereenvoudiging voor zowel de deelnemers als de SVMR.

De contributie met ingang van 1 oktober 2018

 • Het nieuwe contributiebedrag is € 12 euro per maand, ongeacht het aantal woensdagavonden dat je komt mediteren. Dit bedrag geldt alleen als je de SVMR een incassomachtiging geeft.
 • Uit kostenoverwegingen innen we de contributie per kwartaal. Het gaat dus om € 36 per kwartaal.
 • De jaarcontributie vervalt.
 • Betaling per woensdagavond blijft mogelijk, met name voor mensen die komen ‘proefzitten’. De bijdrage per bezoek is € 8. Dit is € 2 meer dan nu, omdat we deze manier van betalen willen ontmoedigen. Het is te veel gedoe, zowel voor deelnemers als voor de stichting.
 • Ben je door omstandigheden niet in staat het (hele) contributiebedrag te betalen, neem dan contact op met onze voorzitter, André Waalboer-Spuij: voorzitterSVMR@gmail.com.

Machtiging
Doe je mee? Vul dan jouw gegevens in op het formulier Machtiging incasso en lever dit vóór 15 september 2018 in bij de penningmeester. Dat kan op drie manieren:

 • scannen en mailen naar penningmeesterSVMR@gmail.com (onze voorkeur);
 • per post versturen naar de penningmeester: Teun Baak, Hoefweg 112, 2665 CG Bleiswijk;
 • afgeven aan een bestuurslid op woensdagavond aan de Noordsingel.

Je kunt deze machtiging te allen tijde weer intrekken. Dit doe je met het formulier Intrekken machtiging incasso.

Heb je de jaarcontributie voor 2018 al betaald? Stuur de machtiging dan toch nu al in en noteer daarop dat die per 1 januari 2019 ingaat. Het bedrag dat je ‘te veel’ hebt betaald over het laatste kwartaal van 2018 (€ 9), storten wij dan na ontvangst van jouw machtiging terug.

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met de penningmeester. Bij voorkeur per mail: penningmeesterSVMR@gmail.com. Eventueel telefonisch: 0626064673.

Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Stichting Vipassana Meditatie Rotterdam,
Andre Waalboer (voorzitter)
Simin Abravesh (algemeen bestuurslid)
Nanda den Hoedt (secretaris)
Sjarda Joemai (weekendactiviteiten)
Marloes de Vries (communicatie)
Teun Baak (penningmeester)