Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.vipassanarotterdam.nl wordt beheerd Vipassana Rotterdam

Stichting Vipassana Rotterdam
Email vipassanarotterdam@gmail.com

Vipassana Rotterdam is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

• Uw persoonsgegevens worden door Vipassana Rotterdam slechts gebruikt om uw inschrijving voor een activiteit te registreren en te bevestigen. Daarnaast worden deze ook voor onze administratie gebruikt. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

• We gebruiken de gegevens om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een inschrijving of onze activiteiten.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij binnen krijgen via ons aanmeldformulier bij de specifieke activiteiten:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Straat en huisnummer;
• Postcode en woonplaats;
• Naam betalende organisatie (indien van toepassing)
• Naam contactpersoon

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

• De website wordt gehost door IT-plus
• De mailinglijst service wordt gehost en verzorgd door Mailchimp. Het is mogelijk om u zelf uit te schrijven op elk willekeurig moment via de link onderaan elke nieuwsbrief. Uw gegevens (naam en e-mailadres) worden opgeslagen zo lang dat u ingeschreven staat. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens automatisch en volledig verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Social media

Onze website heeft een koppeling naar Facebook. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Vipassana Rotterdam. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaren wij in ieder geval zolang u onze diensten afneemt en tenminste voor een periode van 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk gegevens verwijderd.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uwpersoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u uw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna uw gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan info@vipassanarotterdam.nl.

Wijzigingen

We behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookie policy

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Deze website gebruikt geen geanonimiseerde analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Cookies kunnen worden verwijderd via de browser. Bekijk de hulp documentatie van uw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heeft u ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wilt u deze keuze herzien? Dat kan, neem contact met ons op via info@vipassanarotterdam.nl.

Mei 2018